islamklavuzu.com İhsan Şenocak “Böyle yaparak sevap azalır” – İhsan Şenocak #Shorts

“Böyle yaparak sevap azalır” – İhsan Şenocak #Shorts

“Böyle yaparak sevap azalır” – İhsan Şenocak #Shorts post thumbnail image

Böyle Yaparak Sevabınızı Azaltmayın | İhsan Şenocak

Günümüzde insanlar birbirlerine karşı tavır ve davranışlarında genellikle kendi menfaatlerini ön planda tutmaktadır. Toplumun yardımlaşma ve dayanışma ruhu gitgide azalmakta, insanlar sadece kendi çıkarlarını gözetmekte ve başkalarına yardım etmek yerine kendi çıkarlarını korumayı tercih etmektedir. Bu durum, insanların sevap kazanma potansiyellerini azaltmakta ve ahiretteki kazançlarını da olumsuz etkilemektedir.

İslam dini, yardımlaşmanın ve başkalarına yardım etmenin önemini vurgulayan bir dindir. Kuran-ı Kerim’de birçok ayette insanların görevlerini yerine getirmesi, yoksullara yardım etmeleri ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeleri konusunda uyarılar bulunmaktadır. Rabbimiz insanlara zenginlik verdiğinde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını değil, aynı zamanda fakirlerle, yoksullarla ve yetimlerle paylaşmalarını da emretmektedir.

Ancak, günümüzde insanlar sadece kendilerine fayda sağlayacak şeyleri düşünmekte ve başkalarına yardım etmek yerine sadece kendi çıkarlarını korumaktadır. İnsanlar genellikle düşünce ve eylemlerini bencilce sürdürmekte, toplumun ihtiyaçlarını ve başkalarının sıkıntılarını göz ardı etmektedir. Bu durum, hiç şüphesiz ki sevap kazanma potansiyelini azaltmakta ve kişinin ahiretteki kazançlarını da olumsuz etkilemektedir.

İnsanların bencilce davranışları, toplumun yerleşik değerlerini ve yardımlaşma ruhunu zayıflatmaktadır. Dolayısıyla, toplumdaki bireylerin sevap kazanma potansiyeli de azalmaktadır. İnsanlar kendi çıkarlarını ön planda tuttukça, sevap kazandıkları durumlar da azalmaktadır. Rabbimiz, içinde yaşadığımız toplumda birçok sıkıntı ve ihtiyaç olduğunu bildiği için yardımseverlik ve cömertlik gibi değerleri bize emretmektedir. Ancak, insanlar bencilce davrandıkça, bu değerler de zayıflamakta ve toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Bu nedenle, insanların bencilce davranışlardan kaçınmaları ve yardımlaşma ruhunu canlı tutmaları önemlidir. Toplumun ihtiyaçlarını gözetmek, zayıflara, yaşlılara ve zor durumda olanlara yardım etmek, bizim dünyada kazandığımız sevapları artıracak ve ahiretteki kazancımızı güçlendirecektir. Bunun yanı sıra, Rabbimiz de bize dünyada verdiği nimetleri paylaşmamızı ve başkalarına yardım etmemizi emretmektedir. Dolayısıyla, insanların kendi menfaatleri yerine başkalarının menfaatini gözetmeleri, sevap kazanma potansiyellerini artıracak ve ahiretteki kazançlarını güçlendirecektir.

Sonuç olarak, insanların bencilce davranışları toplumun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu zayıflatmakta ve kişilerin sevap kazanma potansiyellerini azaltmaktadır. İslam dini, insanlara başkalarına yardım etme ve toplumun ihtiyaçlarını gözetme görevini vermektedir. Bu nedenle, insanların kendi menfaatlerini değil başkalarının menfaatini gözetmeleri, sevap kazanma potansiyellerini artıracak ve ahiretteki kazançlarını güçlendirecektir. Böylece, insanlar Allah’ın rızasını kazanacak ve daha iyi bir toplumun oluşumuna katkıda bulunmuş olacaklardır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post

Yemlerine Çıktılar!Yemlerine Çıktılar!

İhsan Şenocak, şu anda Türkiye’nin en köklü ve etkili İslamî düşünürlerinden biridir. Gerek yazıları, gerekse konuşmalarıyla toplumu etkileyen, düşündüren bir isimdir. İslam’ı modern dünya ile buluşturmayı başaran Şenocak, çağın problemlerini