islamklavuzu.com Cübbeli Ahmet Hoca Elimi vermememin sebebi?

Elimi vermememin sebebi?

Elimi vermememin sebebi? post thumbnail image

Elimi Öpmeye Gelen Kız Çocuğuna Niçin Elimli Vermedim?

Son birkaç yılda, sosyal medyanın yükselişiyle birlikte, toplumda ahlaki kodlar ve etik değerler üzerindeki tartışmalar artmıştır. Özellikle çocuklara yönelik davranışlar konusunda birçok farklı görüş öne sürülmüştür. Bu nedenle, benim elimi öpmeye gelen bir kız çocuğuna neden vermediğimi açıklamalıyım.

Her şeyden önce, kendi bedenimizin kontrolünü ele geçirmek ve kişisel sınırlarımızı korumak hakkımızdır. Bu durum çocuklar için de geçerlidir. Çocukları, bedenlerine dair güvenlik ve mahremiyet bilinci ile yetiştirmek önemlidir. Elimizi öpmeye gelen kız çocuğuna elimi vermediğimde, bu onun bedenine saygı duymak ve sınırlarını korumak istediğim anlamına gelir.

Ayrıca, çocukları fiziksel temas konusunda eğitmek de önemlidir. Çocuklar başkalarının katılımı olmadan bedenlerine dokunmaya alışmamalıdır. Birçok uzman, çocuklara kendi beden sınırlarını koruma ve fiziksel olarak rahatsız edildiklerinde ‘hayır’ deme yeteneği kazandırmanın önemini vurgulamaktadır. Benim elimi öpmeye gelen kız çocuğuna elimi vermemek, ona bedenine saygı duymayı ve kendi sınırlarını korumayı öğretmek için bir fırsat olduğunu düşündüğüm içindir.

Ayrıca, elimi vermek konusunda çocuğun rızasını dikkate almak önemlidir. Çocuğun, başkalarının bedenlerine dokunmak yerine, kendi rızasıyla fiziksel temas kurma hakkı vardır. Eğer bir çocuk elimi öpmek istemezse, onların rızasına saygı duymalıyım. Benim elimi öpmeye gelen kız çocuğuna elimi verme kararı, onun kendi rızasıyla katılımını ve sınırlarına saygıyı öğrenmesine yardımcı olmak içindir.

Bununla birlikte, toplumda yaygın olan yaygın sosyal normların sorgulanması da gerekmektedir. Birçok kültürde çocuklara karşı gösterilen eşitsizlikler ve önyargılar mevcuttur. Örneğin, bir erkek çocuğu bir kıza göre daha fazla fiziksel temasla karşılaşabilir. Bu tür davranış kalıplarını sorgulamak ve eşitlikçi bir toplum için eğitim vermek önemlidir. Benim elimi öpmeye gelen kız çocuğuna elimi vermemem, bu eşitsizliklere karşı bir tepki olarak da değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, elimi öpmeye gelen bir kız çocuğuna neden elimi vermediğimi açıklamak için birçok neden vardır. Bu seçimimi beden mahremiyetine saygı, çocukların rızasının önemi ve toplumda yaygın olan eşitsizliklere karşı bir tepki olarak değerlendirebiliriz. Çocuklara beden konusunda güvenlik ve sınırlar hakkında eğitim vermek ve onların rızasını dikkate almak, toplumdaki değerlerin ve etik kodların gelişimi için önemlidir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post