islamklavuzu.com İhsan Şenocak Kadınlarla ilgili ayetlerin anlamı

Kadınlarla ilgili ayetlerin anlamı

Kadınlarla ilgili ayetlerin anlamı post thumbnail image

Nisâ Suresi, Kur’an-ı Kerim’in dördüncü suresidir ve adını “Kadınlar” anlamına gelen Nisâ kelimesinden almıştır. Surenin 176 ayetten oluşan bu bölümünde, kadınların hakları, aile ilişkileri ve sosyal sorumluluklarıyla ilgili konular ele alınmaktadır. Tefsir 154, İhsan Şenocak tarafından yapılan bir yorumlamadır ve Nisâ Suresi’nin 1. ayetine ilişkin açıklamalar içerir.

Nisâ Suresi’nin 1. ayeti şu şekildedir: “Ey insanlar! Rabbinizden korkun ve sizi bir tek nefisten yaratan eşini (şefkatle) yaratandır. O’nunla karşılıklı olarak birbirinize karşı gelinçe asla onu boşamayın. Allah’ın size olan emanetidir. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir.”

İhsan Şenocak, bu ayetten yola çıkarak kadın-erkek ilişkilerini ve evlilik bağını anlatmaktadır. Şenocak, ayetin başında “Ey insanlar!” ifadesinin yer almasının önemli olduğunu vurgular. Bu ifade ile ayetin sadece evli çiftleri değil, genel anlamda tüm insanları hedef aldığına dikkat çeker. Ayetteki “Rabbinizden korkun” ifadesi, insanların Allah’ın emirlerine uymaları gerektiğini hatırlatır.

Şenocak, ayetin devamında kadının yaratılışı hakkında önemli bilgiler verildiğini belirtir. Kadının, erkekle birlikte tamamlanmış bir varlık olduğunu ifade ederek, bu tamamlanmayı sağlayanın Allah olduğunu vurgular. Ayrıca kadının yaratılmasının ardından erkek ve kadının birbirlerine karşı gelmeyecekleri ve birbirlerini destekleyecekleri belirtilir.

Ayette geçen “asla onu boşamayın” ifadesine de değinen Şenocak, bu cümlenin boşanmanın istisnai olarak kabul edildiği durumları belirttiğini söyler. Ayetin devamında Allah’ın insanlara bir emanet olarak verildiği ifade edilir. Bu emanetin evlilik bağı olduğunu belirterek, insanların bu bağı koruması ve Allah’ın gözetimi altında yaşaması gerektiğini ifade eder.

İhsan Şenocak’ın Nisâ Suresi’nin 1. ayeti üzerine yaptığı tefsirde, evlilik bağının kutsal ve önemli olduğunu vurguladığı görülmektedir. Ayette insanlar arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği ve evlilik bağına nasıl saygı duyulması gerektiği anlatılmaktadır. Şenocak, insanların bu ayeti anlayıp uygulamasının toplumda huzur ve mutluluk sağlayacağını savunarak, ayetin bize verdiği mesajı anlamamızın önemine dikkat çeker.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post