islamklavuzu.com İhsan Şenocak “Nisâ Suresi ve Kadın Hakları” – İhsan Şenocak

“Nisâ Suresi ve Kadın Hakları” – İhsan Şenocak

“Nisâ Suresi ve Kadın Hakları” – İhsan Şenocak post thumbnail image

Nisâ Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 4. sureleri arasında yer alan ve toplamda 176 ayetten oluşan bir suredir. Bu surede kadınlarla ilgili pek çok hüküm ve öğüt verilmektedir. İhsan Şenocak’ın Tefsir 155 kitabında bu surenin 2-6. ayetleri üzerine yaptığı tefsiri ele alarak, bu tefsirin ayrıntılarını inceleyeceğiz.

Nisâ Suresi’nin 2. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Yetimlere mallarını verin. Nikahlı olduğunuz kadınların malını da tam olarak verin; ancak anlaşmaya varmak üzere iken malını (geçiciliğini) bilmeden kullanarak israf etmeyin.” Bu ayette, toplumda yardıma muhtaç olan yetimlere ve kadınlara karşı sorumluluklarımız vurgulanmaktadır. İhsan Şenocak da tefsirinde bu ayetin gerekliliklerini anlatırken, yetimlere yardım etmenin ve kadının malını korumanın önemini vurgulamaktadır. Yetimlere sahip çıkmanın toplumsal sorumluluklarımız arasında olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde, evleneceğimiz kadının malını da korumamız gerektiğini vurgulayarak, kadına olan sorumluluklarımızın altını çizmektedir.

Nisâ Suresi’nin 3. ayetinde ise şöyle buyrulmaktadır: “Bir kadın çocuğu yetiştirirken, ona yakışıksız bir şekilde davranmaktan ve onlarla adaletsizlik yapmaktan korkarsa, o zaman anne ve babası üzerine hiçbir sorumluluk yoktur. Eğer onları düzeltebilirseniz, o zaman onları düzeltin, çünkü Allah çok affedici ve çok merhametlidir.” Bu ayette, çocuk yetiştiren bir kadına karşı olan sorumluluklarımız ve bu sorumlulukları yerine getirmenin önemi vurgulanmaktadır. İhsan Şenocak’ın tefsirinde ise bu ayetin ailenin birleştirici gücünü vurguladığı ifade edilmektedir. Çocuk yetiştiren bir kadına karşı haksızlık yapmamamız gerektiği belirtilerek, aile içinde adaletin önemine ve ailenin birliğine dikkat çekilmektedir.

Nisâ Suresi’nin 4. ayetinde ise şöyle buyrulmaktadır: “Büyüklere küçüklere, kadınlara erkeklere ait bir hisse vardır. Hiç kimseye verilen bir şeyden dolayı kendinizi zorla ifade etmeyin. Allah bilir ve siz bilmezsiniz”. Bu ayette, miras paylaşımında adaletin önemi vurgulanmakta ve insanların, kendilerine verilenlere razı olmaları gerektiği ifade edilmektedir. İhsan Şenocak ise tefsirinde bu ayetin mirasın adaletli bir şekilde paylaşılmasının önemini vurguladığını belirtmektedir. Ayrıca, insanların verileni kabul etmeleri gerektiği ve Allah’ın bilgisi karşısında kendi bilgimizin sınırlı olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir.

Nisâ Suresi’nin 5. ayetinde ise şöyle buyrulmaktadır: “Emzirme dönemindeki çocuklarınız için kadınlar da dahil olmak üzere çocuklarınızı ne fazla sıkletmek gerekir ne de sağlıksız bir şekilde beslemek gerekmektedir. İyi bir şekilde besleyin. Kendi imkânlarınıza uygun bir şekilde sağlıklı bir beslenme sağlamaya çalışın.” Bu ayette, çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için annelerin onlara iyi bir şekilde bakmaları gerektiği vurgulanmaktadır. İhsan Şenocak’ın tefsirinde ise bu ayetin emzirme dönemindeki çocukların beslenmesine dikkat çektiği ve çocukların sağlıklı gelişimi için annelerin olumlu bir rol oynaması gerektiği ifade edilmektedir.

Nisâ Suresi’nin 6. ayetinde ise şöyle buyrulmaktadır: “Bir çocuğa nafaka vermek sorumlu olduğunuz bir durumdur. Nafakayı gücünüze uygun bir şekilde verin. Zorlaştırıp sıkıntılı hale getirmeyin. Kimse, kimse üzerine gücünden fazla yüklenmeye cihat edilmemelidir.” Bu ayette, insanların maddi imkânlarına uygun bir şekilde nafaka vermesi gerektiği vurgulanmaktadır. İhsan Şenocak da tefsirinde bu ayetin insanların sorumluluklarını yerine getirirken aşırılığa kaçmamaları gerektiğini ve herkesin gücüne uygun bir şekilde nafaka vermesi gerektiğini belirtmektedir.

Sonuç olarak, İhsan Şenocak’ın Tefsir 155 kitabında Nisâ Suresi’nin 2-6. ayetleri üzerine yaptığı tefsirde, kadınlarla ilgili pek çok konuya değinildiği görülmektedir. Yardıma muhtaç olan yetimlere ve kadınlara karşı sorumluluklarımızın altı çizilen bu ayetlerde, aile içinde adaletin ve insanların maddi imkânlarına uygun davranmanın önemi vurgulanmaktadır. İhsan Şenocak tefsirinde, bu ayetlerin toplumsal düzen ve aile birliği için ne kadar önemli olduğunu ifade etmektedir. Bu tefsir, Kur’an-ı Kerim’in mesajlarını anlamamız ve günlük hayatımıza uygulamamız açısından önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post

Yemlerine Çıktılar!Yemlerine Çıktılar!

İhsan Şenocak, şu anda Türkiye’nin en köklü ve etkili İslamî düşünürlerinden biridir. Gerek yazıları, gerekse konuşmalarıyla toplumu etkileyen, düşündüren bir isimdir. İslam’ı modern dünya ile buluşturmayı başaran Şenocak, çağın problemlerini