islamklavuzu.com Blog Peygamberimizin Kıyametin Kopmayacağını Söylediği Şartlar Nelerdir? – İslamiyet’teki Önemli Hadisler

Peygamberimizin Kıyametin Kopmayacağını Söylediği Şartlar Nelerdir? – İslamiyet’teki Önemli Hadisler

Hadislerde Kıyamet Ve Alametleri

Kıyamet günüyle ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. Bu hadislerden bazıları şunlardır:

1. Ayakkabıları Kıldan Bir Kavimle Savaşmak

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça, kıyamet kopmaz. Siz, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi, gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz.” (Buharî, Cihad 95, 96, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 62, Ebu Davud, Melahim 9, Tirmizî, Fiten 40, Nesâî, Cihad 42)

2. Herc Vakıaları

Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Herc vakıaları çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.” Sahabeler bu durumu anlamadıkları için “Ey Allah’ın Resulü! Herc nedir?” diye sordular. Bunun üzerine Allah Resulü: “Öldürmek, öldürmek!” buyurdu. (Müslim, Fiten 18.)

3. Fırat Nehri Üzerinde Savaş

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan her biri: ‘Herhalde savaşı ben kazanacağım.’ der.” (Buhârî, Fiten 24, Müslim, Fiten 29)

4. Hicaz Bölgesinden Çıkacak Ateş

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş Busra’daki develerin boyunlarını aydınlatacaktır.” (Buharî, Fiten 24; Müslim, Fiten 42)

5. Medine’den Bir Ordu Çıkacak

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Rumlar, Amâk ve Dâbık nam mahallere inmedikçek kıyamet kopmaz. Onlara karşı Medine’den bir ordu çıkar. Bunlar o gün arz ehlinin en hayırlılarıdır. Bu ordunun askerleri savaşmak üzere saf saf düzen alınca, Rumlar: ‘Bizden esir edilenlerle aramızdan çekilin de onları öldürelim!’ derler. Müslümanlar da: ‘Hayır! Vallahi sizinle, kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz.’ derler. Bunun üzerine (Müslümanlar) onlarla harb eder. Bunlardan üçte biri inhizama uğrar. Allah ebediyen bunların tövbesini kabul etmez. Üçte biri katledilir, bunlar Allah indinde şehitlerin en faziletlileridir. Üçte biri de muzaffer olur. Bunlar ebediyen fitneye düşmezler. Bunlar İstanbul’u da fethederler. (Fetihten sonra) bunlar, kılıçlarını zeytin ağacına asmış ganimet taksim ederken, şeytan aralarında şöyle bir nida atar: ‘Mesih Deccal, ailelerinizde sizin yerinizi aldı!'” Bunun üzerine, çıkarlar. Ancak bu haber batıldır. Şam’a geldiklerinde (Deccal) çıkar. Bunlar savaş için hazırlık yapıp safları tanzim ederken, namaz için ikamet okunur. Derken İsa İbnu Meryem iner ve onlara gitmek ister. Allah’ın düşmanı, Hz. İsa’yı görünce, tıpkı tuzun suda erimesi gibi, erir de erir. Eğer bırakacak olsa, (kendi kendine) helak oluncaya kadar eriyecekti. Ancak Allah onu kudret el

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post